May 18, 2019

Изграждане на мутимедийни и телеконферентни зали

May 18, 2019

Интегрирана операционна зала

Мултимедийните проектори са идеален вариант за домашно развлечение и за подпомагане на бизнеса на всяка фирма или компания.