May 18, 2019

Изграждане на мутимедийни и телеконферентни зали

May 18, 2019

Интегрирана операционна зала

Мултимедийните проектори са идеален вариант за домашно развлечение и за подпомагане на бизнеса на всяка фирма или компания.
May 11, 2019

Mitsubishi CP31W

May 11, 2019

Mitsubishi CP30DW

May 11, 2019

Mitsubishi Р95DW

May 11, 2019

Mitsubishi Р95DE

May 11, 2019

Mitsubishi P93W/E

May 11, 2019

Ikegami

May 10, 2019

Софтуер за редактиране на снимки и видео – VACS

Контакти