Infomedia

начало видеонаблюдение въпроси и отговори

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Какво е минимална осветеност? Какво е чувствителност? Какво означава параметъра 0.0001 lux ?

Минималната осветеност е начин да измерим чувствителността на камерата. С други думи това означава при колко слабо осветление камерата все още вижда изображение. Но тъй като няма ISO стандарт за измерването на тази величина, всеки производител има собствен начин за измерване на камерата. В тази връзка, камера, с параметри: ( 1 lux, F10 ) може да бъде съвсем същата като камера определена като    ( 0.01 lux F1.0 ) !!!  Изненада ? Защо ?   

Най-често използвания метод за измерване на минималната осветеност се нарича целева осветеност. Това е метод при който се определя колко светлина е получена от повърхността, към която е насочена камерата. Въпреки че дефиницията е ясна и точна, има няколко важни параметъра, които променят крайния резултат от измерването. Те са:

F stop ( F stop параметъра на камерата, използван за измерването )
Цветова температура ( Температурата на цвета на светлинния източник )
IRE ( IRE нивото на видео амплитудата )
Ниво на отражение (Нивото на отражение на обекта и фона му )


F stop   
F stop е начин да измерим способността на лещите да приемат светлина. Добрите лещи могат да приемат повече светлина и да предадат концентриран лъч към интегрирания CCD сензор. Леща F1.4  ще приема 2 пъти повече светлина от F 2.0. С други думи лещите F1.0 ще приемат 100 пъти повече светлина от лещи F 10. Т.е. много е важно да се определи F stop параметъра при измерването, защото иначе резултата е безполезен.

Color temperature
Цветовата температура изразява спектърното съдържание на светлинния източник. Светлинен източник от 3200k съдържа основно спектър около 600nm до 900nm, а източник от 9300k съдържа около 300 до 500 nm. Оттук различната цветова температура ще промени изцяло тестовия резултат. Източник с 600 nm дължина на вълната ще генерира 10 пъти повече електрони, в сравнение с 900 nm дължина на вълната към типичен CCD сензор и съответно ще е 10 пъти по-чувствителен. Точно за това цветовата температура трябва да е уточнена, за да измерването да бъде акуратно.

IRE  level
Максималната амплитуда на видео изхода от CCD камерата нормално би трябвало да е настроен за 100 IRE или 700mV. Видео в 100 IRE означава, че ще осигури на монитора най-добро качество на картината при най-висока осветеност и контраст. Видео с 50IRE означава само половината от контраста. 30 IRE е 30% от оригиналната амплитуда или 210mV. Като цяло можем да приемем, че IRE е минималната стойност за различимо изображение. Стандартна камера би имала ниво на шума от 10 IRE докато AGC вдигнато до максимален gain(ниво на сигнала), оттук би осигурило 3:1 или 10dB S/N(сигнал-шум) отношение за относително приемливо изображение.
Т.е. измерване под 10 IRE би било 10 по-добро от друго под 100 IRE, така че измерване без дефинирано ниво на IRE би било практически безполезно.

Ниво на отражение
Нивото на отражение на обекта и неговия фон може сериозно да изопачи измерванията. Обект с 100% отражение ще генерира 100 пъти повече светлина от обект с 1% ниво на отражение. 

Какви са стандартните параметри :
Най-респектиращите компании биха настроили чувствителността по следния начин:

F stop                                   F1.4                  
Цветова температура         5600k            
IRE                                        30 IRE         
Ниво на отражение             80%

При тези параметри камерата би имала истинска минимална осветеност:
3 lux             ( F1.4 5600K  30 IRE  80% )
Ако някой параметър е настроен различно, резултата може да бъде от 10 до 1000 пъти по-различен. За пример със смяна на някой параметри можем да получим: 
1 lux            ( F1.4     5600K  30 IRE  80% ) 

0.001  lux     ( F 0.75  5600K  10 IRE  1% )

Така някой производители могат да определят различно този параметър:
1  lux   ( F1.4     5600K  30 IRE  80% )    но определен от производителя:  0.0001 lux .
Вече знаете защо !!!  Защото измерванията са били под: 
( F 0.75  5600K  10  IRE  0.1% )
Учудващото би било да знаете какво всъщност отговаря на ( F 0.75 5600K 10IRE 0.1% )
F 0.75 е вид лещи, които приблизително струват $30,000 или повече и не са препоръчителни за CCTV индустрията.
10 IRE видео е под нивото на шума, т.е. няма да видите нищо.
0.1% отражение може да бъде постигнато при поставянето на тънък светъл лъч на фона на много тъмен фон.